Trụ lan can nhôm đúc

5.000.000

Kích thước trụ lan can nhôm đúc theo yêu cầu.

Trụ ban công công nhôm đúc nhỏ: 5.000.000đ/1

Trụ ban công công nhôm đúc lớn: 9.800.000đ/1

Thi công lắp đặt hoàn thiện sản phẩm

Mã: SB16 Danh mục: